Platforme de cursuri online


Platforma Moodle de la adresa http://moodle.dc.ac.tuiasi.ro/ conține cursuri, lucrări de laborator, teste online și situația școlară la disciplinele de la ciclul de licență, specializările Calculatoare și Tehnologia informației, și ciclurile de master, specializările Calculatoare încorporate, Sisteme distribuite și tehnologii web și Distributed Systems and Web Technologies.