Prezentare


Departamentul de Calculatoare este parte a Facultății de Automatică și Calculatoare, din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, și are ca misiune formarea specialiștilor cu mare competență în domeniul sistemelor de calcul, al sistemelor bazate pe calculatoare încorporate și al tehnologiilor axate pe informație.

Departamentul de Calculatoare organizează două programe de studiu de licență (Calculatoare și Tehnologia informației) și două programe de studiu de masterat (Calculatoare încorporate și Sisteme distribuite și tehnologii web – Distributed Systems and Web Technologies).

Pentru mai multe detalii consultați secțiunea Despre noi.