Adrian Alexandrescu


Actualizare ghid redactare lucrare de diplomă

A fost actualizat ghidul de redactare a lucrării de diplomă. Principalele modificări țin de schimbarea denumirii de lucrare de licență în lucrare de diplomă, și de adăugarea fișierelor pentru realizarea coperții lucrării. Ultima variantă a ghidului se găsește la adresa http://www.dc.ac.tuiasi.ro/studenti/finalizare-studii/ghidul-studentului/#redactarea-lucrarii.


Finalizarea studiilor 2017

A fost actualizat calendarul pentru finalizarea studiilor de diplomă. Mai multe detalii la secțiunea Finalizarea studiilor 2017. Tot acolo găsiți tematica pentru examenul de diplomă și actele necesare pentru înscriere (inclusiv un exemplu de completare a cererii de înscriere).


Înscriere la examenele de finalizare a studiilor, sesiunea iunie/iulie 2017

Înscrierile la examenele de finalizare a studiilor, sesiunea iunie/iulie 2017, se vor desfăşura după cum urmează: Examen licenţă, diplomă şi absolvire (ingineri şi colegiu): 20 – 29 iunie 2017  Examen disertaţie (master): 13 – 19 iunie 2017  Susţinere examen de licenţă, diplomă şi absolvire: lucrare scrisă – 3 iulie 2017, […]