Înscriere la examenele de finalizare a studiilor, sesiunea iunie/iulie 2017


Înscrierile la examenele de finalizare a studiilor, sesiunea iunie/iulie 2017, se vor desfăşura după cum urmează:

Examen licenţă, diplomă şi absolvire (ingineri şi colegiu):

 • 20 – 29 iunie 2017

 Examen disertaţie (master):

 • 13 – 19 iunie 2017

 Susţinere examen de licenţă, diplomă şi absolvire:

 • lucrare scrisă – 3 iulie 2017, ora 800, amf. AC0-1+AC0-2+AC0-3 (C şi TI)
 • susţinerea proiectelor – 5, 6 şi 7 iulie 2017 (C şi TI)

 Susţinere examen disertaţie:

 • susţinerea proiectelor
  • 23 iunie 2017 (CI, AACA)
  • 26 iunie 2017 (SDTW, DSWT, SD)

Acte necesare la înscriere:

 • cerere de înscriere cu semnătura conducătorului de proiect (completată cu majuscule);
 • aprecierea conducătorului de proiect;
 • un exemplar al lucrării de licenţă/ diplomă/ absolvire/ disertaţie în varianta finală care să conţină declaraţia de autenticitate (listat şi pe CD/DVD);
 • buletinul de identitate şi certificatul de naştere (în original) şi copii xerox;
 • 2 fotografii tip diplomă pentru cei care nu au mai susţinut examenul de finalizare (pe verso se va scrie numele şi prenumele, promoţia, specializarea);
 • cerere de echivalare a probei promovate într-o sesiune anterioară, cu acordul şi semnătura preşedintelui de comisie (pentru examenul de licenţă/ diplomă/ absolvire);
 • chitanţă de resusţinere a examenului de finalizare, după caz.

Mai multe detalii la adresa http://www.dc.ac.tuiasi.ro/studenti/finalizare-studii/finalizarea-studiilor-2017/